Souhlas se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí a zpracování osobních údajů

Elektronickým odesláním, zasláním poštou nebo osobním předáním průvodního dopisu, motivačního dopisu, životopisu či jiných dokumentů, registrací k odběru novinek uděluji souhlas společnosti KRC TEAM s.r.o a KRC PEOPLE s.r.o., aby jakožto správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zpracovala moje osobní údaje zde uvedené do informačního systému za účelem vyhledávání pracovního místa, předání údajů potenciálnímu zaměstnavateli a dále marketingového využití, tj. zejména zasílání informací o marketingových akcích.

Konkrétně se jedná o základní osobní údaje (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly), dále o podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, získaného vzdělání, současného stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, znalostí a dovedností, představ a požadavků hledané práce a dalších souvisejících nepovinných položek. Z citlivých osobních údajů jsou zpracovávány údaje o zdravotním stavu s ohledem na příslušné pracovněprávní předpisy (tj. zdravotní omezení a zvláštní požadavky na pracoviště).

Tento souhlas zahrnuje v uvedeném rozsahu i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, systémů pro emailing jakožto i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu.

Poskytnuté údaje budou zpracovány správcem nebo jím pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo přístupu k údajům, které jsem poskytl/a, a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a tento souhlas můžu kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

Reference