Vedení hodnotícího pohovoru

Datum konání: 3. 12. 2019

Cena: 12900 Kč

Dovednosti pro manažery

Hodnotíme proto, abychom motivovali zaměstnance k vysokému pracovnímu výkonu a k dalšímu rozvoji v oblasti pracovní i osobní.

Datum konání: 3. 12. 2019   Dovednosti pro manažery

Potřebujete se naučit efektivně vést hodnotící pohovor (rozhovor), aby zaměstnance motivoval a dodával jim energii do budoucího výkonu? Nevíte, jak motivovat vedoucí pracovníky k tomu, aby chtěli se svými zaměstnanci vést hodnotící pohovor?

Seminář je určen především pro:

Manažery, vedoucí pracovníky, kteří se chtějí a potřebují naučit, jak efektivně vést hodnotící pohovor, který má motivovat zaměstnance k budoucímu výkonu.

Co získáte účastí na semináři:

 • Pochopíte principy hodnotících rozhovorů, jejichž hlavním cílem je zaměstnance motivovat k budoucímu výkonu a orientovat ho ve firemním prostředí
 • Naučíte se vést hodnotící rozhovor a zvládat náročné situace během něj.
 • Vyzkoušíte si vše v praxi a obdržíte rozvojovou zpětnou vazbu.

Struktura a organizace semináře:

Jednodenní tréninkový seminář (9 – 17 hodin), na kterém se budete učit formou praktického procvičování, sdílení know-how a moderních přístupů. Pauza na oběd. Přibližně týden před konáním semináře obdržíte pozvánku s organizačními údaji.

Místo konání: Pražačka office centrum, Koněvova 141, 130 00 Praha 3

Obsah semináře:

 • Hodnocení zaměstnanců – na co všechno se při hodnocení zaměřovat, jakým způsobem a hlavně proč
 • Sebehodnocení zaměstnance jako součást hodnotícího rozhovoru, význam sebehodnocení a jeho (ne)výhody
 • Příprava na hodnotící rozhovor
  • způsoby shromažďování informací pro samotný rozhovor,
  • „chyby“, na které si při posuzování zaměstnanců dát pozor,
  • zásady hodnotícího rozhovoru – na co vše musíme myslet dřív, než začneme rozhovor.
 • Průběh hodnotícího rozhovoru
  • průběh rozhovoru v závislosti na složení týmu, velikosti pracoviště, věku hodnotitele i hodnoceného, délce praxe, vzdělání, vyzrálosti a zkušenostech a osobnostních rysech,
  • struktura hodnotícího rozhovoru,
  • aktivní naslouchání a jeho význam a důležitost při hodnotícím rozhovoru.
 • Zvládání obtížných situací během hodnotícího rozhovoru
  • zvládání „obtížných“ typů zaměstnanců – práce s agresivitou, pasivitou,…
  • zvládání náročných situací – práce s mladým či zkušeným zaměstnancem a „kamarády“
 • Praktický nácvik vedení hodnotícího rozhovoru a rozvojová zpětná vazba
 • Závěr, podněty pro aplikaci a další rozvoj

Po absolvování semináře je možné tzv. stínování manažera v jeho reálných podmínkách při poskytování zpětné vazby či při hodnotících pohovorech.

Lektor:

Mgr. Petra Šimková

Další tréninky/semináře v KRC TEAM

Poptávka

Poptávka semináře

Vedení hodnotícího pohovoru

Datum konání: 3. 12. 2019

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat.

Reference