Úspěšný leader svého týmu

Datum konání: 10. 3. 2021-11. 3. 2021

Cena: 14900 Kč

Akční cena: 12900 Kč

Dovednosti pro manažery

Dosahujte cílů a úspěchu prostřednictvím svého týmu

Datum konání: 10. 3. 2021-11. 3. 2021   Dovednosti pro manažery

Představení semináře:

Manažer vedoucí tým je úspěšný tak, jak jsou úspěšní jeho lidé. A proto je důležité své zaměstnance efektivně vést, motivovat a podporovat je k žádoucímu vysokému pracovnímu výkonu. Cest jak to dělat, je celá řada.

Na semináři se seznámíte jen s těmi prověřenými, vyzkoušenými a hlavně funkčními metodami. Získáte jiný pohled na vedení zaměstnance, abyste byli schopni reflektovat měnící se prostředí.

Seminář je určen především pro:

Manažery, mistry ve výrobě, team leadry a vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení. Ideální trénink nové manažery nebo pro manažery – juniory.

Co získáte účastí na semináři:

 • Seznámíte se s možnostmi motivace pracovníků a naučíte se je efektivně používat.
 • Naučíte se používat metody pro rozvoj a udržení vnitřní motivace pracovníků, která je nejefektivnějším pohonem pracovního výkonu.
 • Vyzkoušíte si, jak efektivně delegovat úkol a naučíte se rozhodovat, komu jaký úkol přidělit a proč.
 • Osvojíte si předávání a přijímání zpětné vazby, která patří mezi esenciální dovednosti každého manažera.
 • Dozvíte se, jak se změnila role manažera a jak řídit lidi na dálku nebo při home office.

Struktura a organizace semináře:

Dvoudenní tréninkový seminář (9 – 17 hodin), na kterém se budete učit formou praktického procvičování, sdílení know-how a moderních přístupů. Během semináře jsou přestávky na občerstvení a oběd. Přibližně týden před konáním semináře obdržíte pozvánku s organizačními údaji.

Místo konání semináře: Praha

Obsah semináře:

 • Sdílení a předávání informací – zásady sdílení informací s nadřízenými i podřízenými, efektivní předávání informací aneb jak zajistit, aby se k podřízeným dostaly informace v požadovaném znění.
 • Delegování úkolů – zásady a pravidla předávání úkolu pracovníkovi, vedení tzv. delegovacího rozhovoru.
 • Motivační založení zaměstnanců – co které lidi „žene“ k výkonu, co je pro ně důležité a proč, jak toho manažer může využít
 • Zpětná vazba na výkon jako „denní chléb“ manažera a zaměstnance
  • význam a druhy zpětné vazby,
  • zlatá pravidla pro podávání zpětné vazby,
  • průběh předávání zpětné vazby
  • jak pomocí zpětné vazby pozitivně ovlivňovat budoucí výkon
 • Náročné manažerské rozhovory – „výtka“, rozhovor orientovaný na změnu chování.
 • Praktický nácvik probíraných rozhovorů a rozvojová zpětná vazba
 • Závěr, podněty pro aplikaci a další rozvoj

Lektor:

Mgr. Petra Šimková

Ohlasy na trénink:

„Velmi spokojen, trénink byl pro mě přínosem. Velmi kvalitní a strhující výkon lektorky P. Šimkové. Děkuji.“
Aleš

„Výtečně připravená výuka s prezentací a praktickým cvičením.“
Petr

„Lektorka s úsměvem reagovala i na nepříjemné připomínky a udržela velmi příjemnou atmosféru. Vhodně volené konkrétní případy ze života.“
Tomáš

„Moc příjemné včetně formy, kterou byla „výuka“ vedená – nenásilná a uvolněná forma.“
Klára

„Trénink proběhl vtipnou, zábavnou, věcnou a poučnou formou.“
Petr

„Toto školení bych doporučila i ostatním kolegům ve firmě – hodilo by se jim 😊. Oceňuji přístup lektorky k nám všem + chválím příklady z praxe.“
Petra

„Dvoudenní školení bylo podáno zábavnou formou, rád bych ocenil, že se nejednalo o ‚uspávací školení‘. “
Petr

Další semináře/tréninky pro manažery v KRC TEAM

Poptávka

Poptávka semináře

Úspěšný leader svého týmu

Datum konání: 10. 3. 2021-11. 3. 2021

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat.

Reference