Top Manažer

Datum konání: 30. 10. 2017-31. 10. 2017

Cena: 24900 Kč

Dovednosti pro manažery

Dosahujte cílů a úspěchu prostřednictvím svého týmu

Datum konání: 30. 10. 2017-31. 10. 2017   Dovednosti pro manažery

Představení semináře:

Manažer vedoucí tým je úspěšný tak, jak jsou úspěšní jeho lidé. A proto je důležité své zaměstnance efektivně vést, motivovat a podporovat je k žádoucímu vysokému pracovnímu výkonu. Cest, jak to dělat, je celá řada. Na semináři se seznámíte jen s těmi prověřenými, vyzkoušenými a hlavně funkčními. Získáte jiný pohled na vedení zaměstnance, abyste byli schopni reflektovat měnící se prostředí.

Seminář je určen především pro:

Manažery, mistry ve výrobě, team leadry a vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení. Ideální trénink nové manažery nebo pro manažery – juniory.

Co získáte účastí na semináři:

 • Seznámíte se s možnostmi motivace pracovníků a naučíte se je efektivně používat.
 • Naučíte se používat metody pro rozvoj a udržení vnitřní motivace pracovníků, která je nejefektivnějším pohonem pracovního výkonu.
 • Vyzkoušíte si, jak efektivně delegovat úkol a naučíte se rozhodovat, komu jaký úkol přidělit a proč.
 • Osvojíte si předávání a přijímání zpětné vazby, která patří mezi esenciální dovednosti každého manažera.

Struktura semináře:

Dvoudenní tréninkový seminář (9 – 17 hodin), na kterém se budete učit formou praktického procvičování, sdílení know-how a moderních přístupů.

Obsah semináře:

 • Sdílení a předávání informací – zásady sdílení informací s nadřízenými i podřízenými, efektivní předávání informací aneb jak zajistit, aby se k podřízeným dostaly informace v požadovaném znění.
 • Delegování úkolů – zásady a pravidla předávání úkolu pracovníkovi, vedení tzv. delegovacího rozhovoru.
 • Motivační založení zaměstnanců – co které lidi „žene“ k výkonu, co je pro ně důležité a proč, jak toho manažer může využít
 • Zpětná vazba na výkon jako „denní chléb“ manažera a zaměstnance
  • význam a druhy zpětné vazby,
  • zlatá pravidla pro podávání zpětné vazby,
  • průběh předávání zpětné vazby
  • jak pomocí zpětné vazby pozitivně ovlivňovat budoucí výkon
 • Náročné manažerské rozhovory – „výtka“, rozhovor orientovaný na změnu chování.
 • Praktický nácvik probíraných rozhovorů a rozvojová zpětná vazba
 • Závěr, podněty pro aplikaci a další rozvoj

Lektoři:

Mgr. Petra Šimková

Poptávka

Poptávka semináře

Top Manažer

Datum konání: 30. 10. 2017-31. 10. 2017

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat.

Reference