Stress management

Datum konání: 1. 10. 2020

Cena: 12900 Kč

Dovednosti pro manažery Dovednosti pro obchodníky

Praktický antistresový workshop, duševní hygiena

Datum konání: 1. 10. 2020   Dovednosti pro manažery Dovednosti pro obchodníky

Představení semináře:

Stres je dnes součástí snad každého zaměstnaného člověka a pro různé lidi může znamenat různé věci. Máme toho ve svém životě tolik, že nejsme schopni všechno zvládnout a k tomu ještě chceme zůstat duševně zdraví. Jde to vůbec?

Seminář je určen především pro:

Všechny, kteří se chtějí naučit se stresem pracovat tak, aby nad ním měli kontrolu a uměli ho řídit a minimalizovat.

Co získáte účastí na semináři:

 • Posílíte imunitu vůči nadměrnému stresu a jeho zdravotním i psychickým důsledkům
 • Poznáte, co je stresem pro každého účastníka
 • Dozvíte se, jak minimalizovat stres pomocí vlastního myšlení
 • Dozvíte se, jak ovlivňovat vlastní emoce a předcházet tak velkému vnitřnímu napětí
 • Naučíte se zvládat situace pod tlakem, který na vás vyvíjí druhá(é) osoba(y)
 • Vyzkoušíte si techniky rychlé relaxace a imaginace
 • Vytvoříte si svůj vlastní antistresový program

Struktura semináře:

Jednodenní tréninkový seminář, ve kterém se budete učit formou praktického procvičování, interaktivního sdílení informací a know-how. Během semináře jsou přestávky na občerstvení a oběd. Přibližně týden před konáním semináře obdržíte pozvánku s organizačními údaji.

Obsah semináře:

 • Co je ve své podstatě stres, k čemu může být prospěšný a v čem nám může škodit
 • Co je stresem pro každého z nás
 • Vznik stresu, jeho projevy, jak ho rozpoznat a jak s ním pracovat.
 • Ovlivňování stresu pomocí myšlení, ovlivňování emocí
 • Návyky v myšlení a s ním související návyky v jednání a emocí
 • Vytvoření základů pro nové – žádoucí návyky – plán pro nové návyky
 • Možnosti rychlé relaxace v průběhu pracovního dne – praktický nácvik, návody a postupy
 • Asertivní NE – zásady a možnosti asertivní techniky jako účinného nástroje prevence stresu
 • Antistresový program na míru pro každého účastníka
 • Praktický nácvik a doporučení pro další rozvoj
 • Vyhodnocení workshopu a aplikace v praxi

Lektor:

Mgr. Petra Šimková

Další semináře a tréninky pořádané v KRC TEAM

Poptávka

Poptávka semináře

Stress management

Datum konání: 1. 10. 2020

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat.

Reference