Řešení konfliktů pro manažery

Datum konání: 26. 5. 2021

Cena: 8900 Kč

Dovednosti pro manažery

Datum konání: 26. 5. 2021   Dovednosti pro manažery

Představení semináře:

Stává se vám, že se s vašimi podřízenými a kolegy dostáváte do konfliktu či obtížné situace, kterou jako manažer musíte řešit? Potřebujete formou rozhovoru změnit chování i výkon zaměstnance a vytknout mu jeho nedostatečný výkon?

Rozhovory orientované na řešení konfliktů a nepříjemných situací, jsou nedílnou součástí práce manažera. Když je budete umět vést, dosáhnete rychlejší nápravy, změny i žádoucího chování či práce zaměstnance.

Seminář je určen především pro:

Manažery/leadery, kteří se potřebují naučit řešit konflikty různými způsoby, změnit postoje zaměstnanců a naučit je pozitivně přistupovat k úkolům a rozhodnutím managementu.

Co získáte účastí na semináři:

 • Osvojíte si kroky a způsoby komunikace s lidmi zaujímající negativní postoje a neochotu akceptovat nové způsoby, nařízení, rozhodnutí
 • Naučíte se řešit konfliktní situace různými styly s ohledem na povahu konfliktu
 • Budete umět vytvářet vhodnou atmosféru při vedení rozhovorů s cílem zachovat důstojnost a respekt druhé osobě i sobě.
 • Obdržíte zpětnou vazbu na výkon od lektorky a ostatních účastníků semináře podle zásad konstruktivní zpětné vazby.

Struktura a organizace semináře:

Jednodenní tréninkový seminář (9–17 hodin), na kterém se budete učit formou praktického procvičování, sdílení know-how a moderních přístupů. Součástí semináře jsou přestávky na občerstvení a oběd.

Místo konání semináře: Praha

Obsah semináře:

 • Konfliktní rozhovor
  • Co je/není konflikt a proč vzniká
  • Styly zvládání konfliktů – každý konflikt má jinou povahu a je potřeba ho řešit s ohledem na situaci a téma
  • Tipy pro vedení konfliktního rozhovoru
 • Korektivní rozhovor
  • Struktura a postup a nácvik
  • Důvody k vedení korektivního rozhovoru
  • Praktický nácvik vedení korektivního rozhovoru – např. zaměstnanec ostatním „nevoní“, má časté pozdní příchody, nízký pracovní výkon, využívá bossing, „obtěžuje“ kolegy atp.
 • Techniky sebejisté, respektující a konstruktivní komunikace ve vedení všech druhů manažerských rozhovorů
 • Praktický nácvik, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj
 • Závěr a vyhodnocení semináře, akční plány účastníků

Lektor:

Mgr. Petra Šimková

Ohlasy na seminář:

„Vysoká míra interaktivity a zpětná vazba mezi účastníky, sdílení zkušeností, různorodost informací. Velmi přínosný byl trénink před kamerou.“
Tomáš

 

Další semináře/tréninky v KRC TEAM

Poptávka

Poptávka semináře

Řešení konfliktů pro manažery

Datum konání: 26. 5. 2021

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat.

Reference