Profesionální chod recepce a sekretariátu

Datum konání: 22. 10. 2020

Cena: 12900 Kč

back office

První dojem je klíčový

Datum konání: 22. 10. 2020   back office

Seminář je určen především pro:

Seminář je určen pro všechny, kteří vnímají svoji práci na recepci nebo sekretariátu jako klíčovou pro vytvoření dobrého prvního dojmu u zákazníků.

Co získáte účastí na semináři:

 • Zvýšit sebedůvěru při jednání a komunikaci.
 • Sjednotit představování do telefonu a naučit se efektivně vyřizovat telefonické hovory.
 • Naučit se působit profesionálnědůvěryhodně při jednání s návštěvami, osvojit si základní pravidla etikety pracovních a mezilidských vztahů.
 • Získat zpětnou vazbudoporučení pro další rozvoj

Struktura a organizace semináře:

Jednodenní tréninkový seminář (osm hodin), ve kterém se budete učit interaktivní formou – cvičeními, skupinovými pracemi, aplikací do praxe a diskuzí.

Místo konání semináře: Pražačka office centrum, Koněvova 141, 130 00 Praha 3

Obsah semináře:

 • Vnímání recepce / pracovního místa návštěvou – co vše ovlivňuje pozitivní dojem a co ho vytváří
 • Uvítání hosta v recepci / sekretariátu – pozdrav, přivítání, usazení, obsloužení návštěvy, vyžádání nacionál potřebných k ohlášení návštěvy apod.
 • Uvedení návštěvy k nadřízenému či navštívené osobě, seznámení, představení apod.
 • Příprava obchodních / pracovních jednání – příprava jednací místnosti, pohoštění a obsluha, uvedení návštěvy
 • Obsluha návštěvy – co je vhodné nabízet za občerstvení, zásady a tipy na servírování
 • Zásady oblékání recepčních jako jedna z forem reprezentace společnosti
 • Reprezentace společnosti formou telefonu – představování u příchozích a odchozích hovorů, zásady komunikace v případě odmítnutí hovoru (obchodní nabídky, snaha sjednat si schůzku, …)
 • Předávání informací, popř. předávání činností / úkolů – jak zajistit, aby partner pochopil, co po něm přesně požadujeme a jaký očekáváme výsledek
 • „Řeč těla“ – co o nás vypovídá a co může prozradit

Lektor:

Mgr. Petra Šimková

Další tréninky/semináře v KRC TEAM

 

Poptávka

Poptávka semináře

Profesionální chod recepce a sekretariátu

Datum konání: 22. 10. 2020

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat.

Reference