Prezentační dovednosti

Datum konání: 29. 8. 2018-30. 8. 2018

Cena: 24900 Kč

Akční cena: 12450 Kč

Dovednosti pro manažery Dovednosti pro obchodníky

Prezentačními dovednostmi k úspěchu...

Datum konání: 29. 8. 2018-30. 8. 2018   Dovednosti pro manažery Dovednosti pro obchodníky

Představení semináře:

Je prokázáno, že kdo prezentuje, je tzv. „vidět“ a má větší šanci ovlivňovat žádoucím směrem.

Dvoudenní tréninkový seminář je zaměřen na rozvoj a upevnění dovedností potřebných k prezentaci výsledků, projektů, produktů, služeb apod.

Seminář je určen především pro:

Tréninkový seminář se určen pro všechny, kteří se chtějí naučit „prodat“ sebe, svou práci, výsledky, projekty, produkty, služby apod. a dosáhnout v dané oblasti úspěchu.

Co získáte účastí na semináři:

 • Rozšíříte si vědomosti a dovednosti coby prezentující
 • Poznáte své silné stránky v souvislosti s vedením prezentace
 • Naučíte se sestavovat prezentaci tak, aby byla efektivní a splnila cíl
 • Obdržíte konstruktivní zpětnou vazbu na svá vystoupení a doporučení pro rozvoj v žádoucích oblastech

Struktura semináře:

Dvoudenní tréninkový seminář, ve kterém se budete učit formou praktického procvičování, videotréninku, interaktivního sdílení informací a know-how.

Obsah semináře:

 • Analýza prezentačních dovedností účastníků tréninkového semináře
 • Struktura prezentace – zásady při přípravě a sestavování prezentace, na co se zaměřit, co vše vzít v úvahu,     s čím vším počítat a co nezapomenout.
 • Vytvoření prvního dojmu, co působí přesvědčivě, jak zaujmout posluchače a udržet jejich pozornost.
 • Zásady přednesu při prezentaci – celkový dojem, práce s hlasem, postoj, gesta, práce s prostorem a pomůckami, ovlivňování posluchačů pomocí neverbální komunikace
 • Jak posluchač vnímá a co si pamatuje – způsoby, jak zvýšit zapamatovatelnost prezentace
 • Práce s pomůckami, jejich využívání a kombinování
 • Tipy na vytváření snímků v MS Powerpoint, doporučení množství barev a textu na snímcích
 • Tréma – jak vzniká, jak ji předcházet a regulovat
 • Mistrovství improvizace – jak si poradit s nenadálými situacemi
 • Komunikace s publikem a moderování diskuze – jak zacházet s diskuzí a otázkami během prezentace či po ní, jak si poradit s otázkami a námitkami účastníků
 • Praktický nácvik na reálných prezentacích
 • Videotrénink, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj
 • Vyhodnocení tréninkového semináře a akční plány účastníků

Lektor:

Mgr. Petra Šimková

Osobnostní diagnostika pro obchodníky

Další semináře/tréninky v KRC TEAM

Poptávka

Poptávka semináře

Prezentační dovednosti

Datum konání: 29. 8. 2018-30. 8. 2018

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat.

Reference