Motivace a sebemotivace

Datum konání: 3. 6. 2021

Cena: 8900 Kč

Dovednosti pro manažery

Naučte se motivovat jako skutečný lídr

Datum konání: 3. 6. 2021   Dovednosti pro manažery

Seminář je určen především pro:

Manažery / leadery, kteří chtějí umět motivovat členy svého týmu k vysokému výkonu i bez pomoci peněz.

Co získáte účastí na semináři:

 • Dozvíte se, jakým způsobem je možné motivovat členy vašeho týmu a proč každý „slyší“ na něco jiného.
 • Seznámíte se s motivační typologií lidí a naučíte se jí používat.
 • Vytvoříte si vlastní akční plán motivace vašich lidí, který vám v praxi pomůže.

Struktura a organizace semináře:

Jednodenní tréninkový seminář (9–17 hodin), na kterém se budete učit formou praktického procvičování, sdílení know-how a moderních přístupů. Součástí semináře jsou přestávky na občerstvení a oběd.

Místo konání semináře: Praha

Obsah semináře:

 • Vnitřnívnější motivace aneb proč peníze fungují jen někdy – teorie X-I Daniela Pinka v praxi.
 • Rychléjednoduché motivační nástroje okamžitě použitelné v praxi.
 • Motivační typologie – každý jsme jiný a na každého z nás „platí“ něco jiného – jak zjistit, na co vaši lidé „slyší“ a jak toho v praxi využít.
 • Motivační „rituály“ skutečného lídra podle R. S. Sharmy – jednoduché a účinné techniky okamžitě použitelné v praxi.
 • Pochvalavýtka jako motivátor – zásady motivující pochvaly i motivující výtky.
 • Motivační rozhovor – jak pomocí zpětné vazby motivovat k vyššímu výkonu.
 • Praktický nácvik, hry, cvičení, doporučení pro další rozvoj, aplikace do praxe.
 • Závěr a vyhodnocení semináře, první kroky v praxi účastníků.

Lektor:

Mgr. Petra Šimková

Další semináře/tréninky v KRC TEAM

Poptávka

Poptávka semináře

Motivace a sebemotivace

Datum konání: 3. 6. 2021

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat.

Reference