Manažerské a konfliktní rozhovory v praxi

Datum konání: 7. 4. 2021-8. 4. 2021

Cena: 14900 Kč

Akční cena: 12900 Kč

Dovednosti pro manažery

Jak komunikovat a vycházet s problémovými zaměstnanci

Datum konání: 7. 4. 2021-8. 4. 2021   Dovednosti pro manažery

Představení semináře:

Stává se vám, že vaši podřízení či kolegové nechtějí z nějakého „nevysvětlitelného“ důvodu dělat úkoly způsobem, který je vyžadován nadřízeným či managementem? Nechtějí akceptovat nové postupy a změny, jsou k nim rezistentní? Potřebujete formou rozhovoru změnit chování i výkon zaměstnance?

Manažerské rozhovory, často o nepříjemných věcech, jsou nedílnou součástí práce manažera. Když je budete umět vést, dosáhnete rychlejší nápravy, změny i žádoucího chování či práce zaměstnance.

Seminář je určen především pro:

Manažery/leadery, kteří potřebují změnit postoje zaměstnanců a naučit je pozitivně přistupovat k úkolům a rozhodnutím managementu. Pro všechny, kteří se potřebují naučit vést různé typy manažerských rozhovorů se zaměstnanci.

Co získáte účastí na semináři:

 • Naučíte se profesionálně vést složité manažerské rozhovory, např. při vytýkání, změně nežádoucího chování, konfliktní situace apod.
 • Osvojíte si kroky a způsoby komunikace s lidmi zaujímající negativní postojea neochotu akceptovat nové způsoby, nařízení, rozhodnutí
 • Budete umět vytvářet vhodnou atmosféru při vedení rozhovorů s cílem zachovat důstojnost a respekt druhé osobě i sobě.
 • Naučíte se vyvarovat se chyb a faux pas při vedení manažerských rozhovorů.
 • Obdržíte zpětnou vazbu na výkon od lektorky a ostatních účastníků semináře podle zásad konstruktivní zpětné vazby.

Struktura a organizace semináře:

Dvoudenní tréninkový seminář (9 – 17 hodin), na kterém se budete učit formou praktického procvičování, sdílení know-how a moderních přístupů. Během semináře jsou přestávky na občerstvení a oběd. Přibližně týden před konáním semináře obdržíte pozvánku s organizačními údaji.

Místo konání semináře: Praha

Obsah semináře:

 • Způsoby motivace zaměstnanců, kteří nechtějí vykonat úkol požadovaným způsobem; zájmy a postoje zaměstnanců – co je skryto za odmítavým jednáním a chováním zaměstnanců
 • Korektivní rozhovor
  • Struktura a postup a nácvik
  • Důvody k vedení korektivního rozhovoru
  • Praktický nácvik vedení korektivního rozhovoru – např. zaměstnanec ostatním „nevoní“, má časté pozdní příchody, nízký pracovní výkon, využívá bossing, „obtěžuje“ kolegy atp.
 • Rozhovor orientovaný na změnu chování
  • Struktura a postup
  • Důvody k vedení tohoto druhu rozhovoru
  • Nácvik vedení rozhovoru
 • Předávání zpětné vazby
  • Zpětná vazba jako forma rozvoje zaměstnanců
  • Zásady udílení a zásady přijímání ZV
  • Praktický nácvik
 • Propouštěcí rozhovor
  • Struktura a postup
  • Příprava na propouštěcí rozhovor
  • Chyby, kterých je potřeba se v propouštěcím rozhovoru vyvarovat
  • Praktický nácvik vedení propouštěcího rozhovoru
 • Konfliktní rozhovor
  • Co je/není konflikt a proč vzniká
  • Styly zvádání konfliktů – na všechny konflikty neexistuje univerzální řešení
  • Tipy pro vedení konfliktního rozhovoru
 • Techniky sebejisté, respektující a konstruktivní komunikace ve vedení všech druhů manažerských rozhovorů
 • Videotrénink, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj
 • Závěr a vyhodnocení semináře, akční plány účastníků

Lektor:

Mgr. Petra Šimková

Ohlasy na seminář:

„Vysoká míra interaktivity a zpětná vazba mezi účastníky, sdílení zkušeností, různorodost informací. Velmi přínosný byl trénink před kamerou.“
Tomáš

 

Další semináře/tréninky v KRC TEAM

Poptávka

Poptávka semináře

Manažerské a konfliktní rozhovory v praxi

Datum konání: 7. 4. 2021-8. 4. 2021

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat.

Reference