Lektorské dovednosti

Datum konání: 29. 5. 2019-30. 5. 2019

Cena: 24900 Kč

Dovednosti pro manažery Dovednosti pro obchodníky

Nástroje školitele a interního trenéra

Datum konání: 29. 5. 2019-30. 5. 2019   Dovednosti pro manažery Dovednosti pro obchodníky

Představení semináře:

 • Zaškolujete či pravidelně školíte zaměstnance, kolegy či zákazníky?
 • Nevíte si rady, jak připravit seminář či školení tak, aby bylo pro účastníky nejen zajímavé, ale aby si z něj odnesli maximum?
 • Potřebujete se naučit, jak efektivně sestavit strukturu školení a celý jeho tvz. design?

Seminář je určen především pro:

Interní trenéry, lektory, školitele a všechny, kteří alespoň část své práce školí, trénují, či zaškolují zaměstnance nebo klienty či zákazníky.

Co získáte účastí na semináři:

 • Zažijete si základní zásady při prezentaci.
 • Naučíte se používat základní lektorské dovednosti.
 • Získáte baterii metod využitelných při tréninku a školení zaměstnanců/zákazníků/klientů.
 • Naučíte se, jak sestavit efektivní strukturu semináře/školení
 • Vyzkoušíte si konkrétní lektorské a prezentační techniky v praxi.

Obdržíte zpětnou vazbu na výkon od lektorky a doporučení pro další rozvoj

Struktura a organizace semináře:

Dvoudenní tréninkový seminář (9 – 17 hodin), na kterém se budete učit formou praktického procvičování, sdílení know-how a moderních přístupů. Pauza na oběd. Přibližně týden před konáním semináře obdržíte pozvánku s organizačními údaji.

Místo konání semináře: Pražačka office centrum, Koněvova 141, 130 00 Praha 3

Obsah semináře:

 • Principy vzdělávání dospělých
 • Modely a strategie učení
 • Efektivní struktura semináře/školení – jak sestavit školení tak, aby účastníci udrželi pozornost po celou dobu bez ohledu na jeho délku
 • Komunikace podle smyslového vnímání (vizuální, auditivní a kinestetické)
 • Test sebepoznání „VAK“ – jak vnímáte a prožíváte svět – využívání preferenčních smyslů při tréninku zaměstnanců
 • Zásady správného přednesu při prezentaci a školení – postoj, gesta, hlas
 • Používání tréninkových pomůcek
 • Hry a aktivity v tréninku – baterie her a cvičení využitelných v tréninku zaměstnanců
 • Praktický nácvik formou videotréninku a rozvojová zpětná vazba
 • Závěr, podněty pro aplikaci a další rozvoj

Lektor:

Mgr. Petra Šimková

Ohlasy ma seminář:

„Určitě doporučuji, pozvedlo mne to o úroveň výš.“
Lubomír

„Přínosné a podnětné školení a trénink.“
Jiří

„Školení se mi moc líbilo, těším se, až uplatním nové věci v praxi.“
Jana

„Naprosto splnilo očekávání, plné pozitivní energie.“
Jana


„Výborné školení, bude se hodit pro naše školení.“
Martin

Další semináře/tréninky v KRC TEAM

Poptávka

Poptávka semináře

Lektorské dovednosti

Datum konání: 29. 5. 2019-30. 5. 2019

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat.

Reference