Konstruktivní komunikace

Datum konání: 31. 8. 2017-1. 9. 2017

Cena: 25000 Kč

Akční cena: 17500 Kč

Dovednosti pro manažery

Jak vycházet s problémovými zaměstnanci

Datum konání: 31. 8. 2017-1. 9. 2017   Dovednosti pro manažery

Představení semináře:

Stává se Vám, že Vaši podřízení či kolegové nechtějí z nějakého „nevysvětlitelného“důvodu dělat úkoly způsobem, který je vyžadován nadřízeným či managementem? „Hrabou si na svém písečku“, protože oni jsou přeci odborníci na danou problematiku? Nechtějí akceptovat nové postupy a změny, jsou k nim rezistentní?

Seminář je určen především pro:

Manažerům/leaderům, kteří potřebují změnit postoje zaměstnanců a naučit je pozitivně přistupovat k úkolům a rozhodnutím managementu.

Co získáte účastí na semináři:

Osvojíte si kroky a způsoby komunikace s lidmi zaujímající negativní postojea neochotu akceptovat nové způsoby, nařízení, rozhodnutí apod. Dozvíte se, jak u problémových zaměstnanců využít empatii k ovlivnění postojů. Vyzkoušíte se techniky v praxi a nastartujete jejich používání.

Struktura semináře:

Dvoudenní tréninkový seminář, ve kterém se budete učit formou praktického procvičování, videotréninku, následné rozvojové zpětné vazby, interaktivního sdílení informací a know-how.

Obsah semináře:

  • Způsoby motivace zaměstnanců, kteří nechtějí vykonat úkol požadovaným způsobem; zájmy a postoje zaměstnanců – co je skryto za odmítavým jednáním a chováním zaměstnanců
  • Konstruktivní „nenásilná“ komunikace – komunikace zaměřená na výsledek bez použití „verbálního násilí“; techniky konstruktivní „nenásilné“ komunikace – účinný způsob, jak reagovat na odmítavý postoj, řešit krizové a konfliktní situace v klidu, mít je pod kontrolou, zachovat tvář sobě i druhým a pozitivně ovlivnit chování druhých; komunikace „čtyř“ uší – rozdíly v podstatě sdělených a přijatých informací
  • Komunikace „nepopulárního“ opatření do týmu – techniky přesvědčování s cílem pozitivně ovlivnit postoj zaměstnanců k opatření/nařízení
  • Empatické naslouchání druhým – skutečně porozumět, co nám druzí sdělují; překážky v naslouchání, které nám brání porozumět
  • Přijetí odpovědnosti za své pocity, chování a jednání vs. obviňování druhých za to, jak se cítíme a jak se chováme
  • Videotrénink, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj
  • Závěr a vyhodnocení semináře, akční plány účastníků

Lektoři:

Mgr. Petra Šimková

Poptávka

Poptávka semináře

Konstruktivní komunikace

Datum konání: 31. 8. 2017-1. 9. 2017

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat.

Reference