Vzdělávání šité na míru pro vaši firmu

V případě vašeho požadavku jsme připraveni vytvořit a realizovat vzdělávací plán přizpůsobený vašim potřebám.
Na základě konzultace a personálního auditu vám sestavíme dlouhodobou koncepci vzdělávání s ohledem na vaše specifické požadavky (tematické okruhy, počet absolventů, místo realizace kurzů a jejich forma).

Nejčastější témata, na kterých spolupracujeme s klienty:

Obchodní  dovednosti:

 • Vedení obchodních jednání,
 • domlouvání schůzek,
 • obchodní telefonování,
 • zvládání námitek při obchodním jednání,
 • time management pro obchodníky,
 • prezentační dovednosti,
 • řešení konfliktů,
 • etiketa pro obchodníky,
 • obchodní dovednosti a komunikace pro neobchodníky (například pro servisní techniky) …

Manažerské dovednosti:

 • Leadership,
 • hodnotící pohovory,
 • vedení porad,
 • interní komunikace,
 • komunikace s komplikovanými zaměstnanci,
 • stress management,
 • vedení přijímacích pohovorů (Behaviorální metoda),
 • řízení lidských zdrojů pro manažery,
 • adaptace zaměstnanců,
 • motivace,
 • styly vedení,
 • koučovací nástroje pro manažery,
 • myšlenkové mapy,
 • finanční řízení pro nefinanční manažery,
 • emoční inteligence, typologie…

Co získáte, když se rozhodnete pro tento krok?

 • Efektivní strukturu vzdělávání Vašeho týmu
  Doporučíme vám sled seminářů, tréninků a konzultací, které Vám cíleně pomohou odstranit nejpalčivější problémy nebo umožní Vašemu týmu efektivní růst.
 • Vzdělávání, které bude mít konkrétní přínos pro váš tým
  Díky tomu, že ve vaší společnosti strávíme více času, jsme schopni proniknout do různých „specifik“ Vašeho týmu, která mohou brzdit rozvoj firmy.
 • Zaměstnance, kteří jsou pro vás perspektivní
  Každého rozumného podnikatele dnes zajímá návratnost vložené investice. Díky vstupnímu auditu s navrhovanými účastníky zjistíme, zda bude jeho účast na semináři přínosem nejen pro něj osobně, ale i pro budoucnost firmy.
 • Společně vytvoříme systém vzdělávání ve vaší společnosti
  Díky jasnému systému budete vědět, kdo se vzdělával a v jakých dovednostech. Následně si můžete ověřit, nakolik pracovník nově nabyté dovednosti zavedl do praxe. Dalším přínosem systému dlouhodobého vzdělávání je, že budete mít výdaje na vzdělávání pod kontrolou.
 • Podporu pro zavádění získaných nástrojů do vaší každodenní praxe
  Naši konzultanti a lektoři Vám budou nápomocni při zavádění získaných nástrojů ve Vaší společnosti. Cílem je, aby absolvent efektivně používal naučené nástroje ve prospěch Vaší firmy, a nikoliv aby se pouze účastnil „školení“.
 • Zpětnou vazbu a následná doporučení
  Na základě našich zjištění Vám doporučíme další kroky tak, aby přínos vzdělávání v KRC TEAMU byl pro Vaši společnost maximální.

Dovednosti pro obchodníky – otevřené semináře

Dovednosti pro manažery – otevřené semináře

Reference