Vzdělávání šité na míru pro vaši firmu

V případě Vašeho požadavku jsme připraveni vytvořit a realizovat vzdělávací plán přizpůsobený Vašim potřebám. Na základě konzultace a personálního auditu pro Vás sestavíme dlouhodobou koncepci vzdělávání s ohledem na Vaše specifické požadavky (tematické okruhy, počet absolventů, místo realizace kurzů a jejich forma).

Nejčastější témata na kterých spolupracujeme s klienty

Obchodní  dovednosti:

Vedení obchodních jednání, domlouvání schůzek, obchodní telefonování, zvládání námitek při obchodním jednání, time management pro obchodníky, prezentační dovednosti, řešení konfliktů, etiketa pro obchodníky, obchodní dovednosti a komunikace pro neobchodníky (například pro servisní techniky)…

Manažerské dovednosti:

Leadership, hodnotící pohovory, vedení porad, interní komunikace, komunikace s komplikovanými zaměstnanci, stress management, vedení přijímacích pohovorů (Behaviorální metoda), řízení lidských zdrojů pro manažery, adaptace zaměstnanců, motivace, styly vedení, koučovací nástroje pro manažery, myšlenkové mapy, finanční řízení pro nefinanční manažery, emoční inteligence, typologie…

Co získáte, když se rozhodnete pro tento krok?

 • Efektivní strukturu vzdělávání Vašeho týmu
  Doporučíme Vám sled seminářů, tréninků a konzultací, které Vám cíleně pomohou odstranit nejpalčivější problémy nebo umožní Vašemu týmu efektivní růst.
 • Vzdělávání, které bude mít konkrétní přínos pro Váš tým
  Díky tomu, že ve Vaší společnosti strávíme více času, jsme schopni proniknout do různých „specifik“ Vašeho týmu, která mohou brzdit rozvoj firmy.
 • Zaměstnance, kteří jsou pro Vás perspektivní
  Každého rozumného podnikatele dnes zajímá návratnost vložené investice. Díky vstupnímu auditu s navrhovanými účastníky zjistíme, zda bude jeho účast na semináři přínosem nejen pro něj osobně, ale i pro budoucnost firmy.
 • Společně vytvoříme systém vzdělávání ve Vaší společnosti
  Díky jasnému systému budete vědět, kdo se vzdělával a v jakých dovednostech. Následně si můžete ověřit, nakolik pracovník nově nabyté dovednosti zavedl do praxe. Dalším přínosem systému dlouhodobého vzdělávání je, že budete mít výdaje na vzdělávání pod kontrolou.
 • Podporu pro zavádění získaných nástrojů do Vaší každodenní praxe
  Naši konzultanti a lektoři Vám budou nápomocni při zavádění získaných nástrojů ve Vaší společnosti. Cílem je, aby absolvent efektivně používal naučené nástroje ve prospěch Vaší firmy, a nikoliv aby se pouze účastnil „školení“.
 • Zpětnou vazbu a následná doporučení
  Na základě našich zjištění Vám doporučíme další kroky tak, aby přínos vzdělávání v KRC TEAMU byl pro Vaši společnost maximální.

Reference