Práce na půl úvazku – existuje skutečně?

2. 5. 2019

Práce na poloviční úvazekChci pracovat na poloviční úvazek …

Někdy na počátku 90. let, na jeden z našich prvních výletů jsme jeli do rakouského Lince. Při stoupaní tramvají na Pöstlingberg, jsme měli možnost spatřit, pro nás do té doby nevídanou věc – ženy vracející se z práce kolem poledne. Všechny přítomné, socializmem zkoušené ženy se zasnily a jedna konečně řekla: „Ony mají zkrácený úvazek a doma jsou už v poledne! Třeba to u nás bude jednou také“.

Jsme v roce 2019 a stále nejsou tyto úvazky státem podporovány. Podle statistik Eurostat má nižší úvazek v ČR jen 10 % žen a něco málo přes 2 % mužů. Tímto se řadíme mezi země s nejnižším počtem nižších úvazků v Evropě. V rámci EU to je v průměru bezmála třetina žen a 9 % procent mužů.

Nicméně i přes „nepodporu“ ze strany státu je tento úvazek stále více žádaný. Proč? Rodiče s malými dětmi, studenti, aktivní důchodci, lidé s větší preferencí volného času – ti všichni ocení kratší úvazky. A s postupujícím časem se na pracovních portálech konečně tyto nabídky objevují čím dál častěji. Pokud uvažujete o zkráceném pracovním poměru, pak uvítáte shrnutí jejich výhod a nevýhod.

Za půlku času někdy nechtěně děláte práci na celý úvazek

Prvním a nejčastějším problémem kratších pracovních poměrů je, že plíživě začne zaměstnanec dělat více a více práce a nakonec dělá třeba i totéž, co pracovníci na plný úvazek.
Proč je tomu tak?

  • Zaměstnavateli umožní lidé pracující na zkrácený pracovní úvazek mnohem pružněji reagovat na potřeby trhu – řídí si práci těchto lidí podle vývoje zakázek. S těmito zaměstnanci může zaměstnavatel dohodnout „přesčasy“ i dny „volna“ mnohem pružněji, než s klasickými zaměstnanci. To je velká výhoda. Současně ale často zaměstnavatel neodhadne náročnost zakázek a svěřuje lidem se zkráceným pracovním poměrem více a více úkolů, až nakonec třeba za poloviční úvazek pracuje zaměstnanec na úrovni třeba 80 % práce zaměstnance na plný úvazek.
  • Dalším problémem je i snadná zneužitelnost těchto pracovníků. Pro matky s dětmi, studenty či zdravotně postižené, je taková práce mnohdy jedinou šancí na výdělek, protože plný pracovní poměr nepřichází v úvahu z důvodu péče o děti, péče o druhé, studia, léčby apod. Tito lidé výdělek potřebují a mají obvykle i malé finanční rezervy. A protože práce na zkrácený pracovní poměr v ČR stále není obvyklá a trh je omezený, jsou takoví zaměstnanci často nuceni zůstat na pozicích, které by normálně na plný pracovní poměr nevykonávali.

Přesčasy i méně peněz

  • Výsledkem jsou pak neplacené „přesčasy“ pracovníků na zkrácený úvazek a tím i méně peněz po přepočtu na hodinovou mzdu, než bylo stanoveno v pracovní smlouvě.
  • V neposlední řadě se také setkáváme v praxi s diskriminací, kdy je na zkrácené pracovní poměry pohlíženo jako na pracovní poměry druhé kategorie. Zcela nespravedlivě je již při jejich sjednávání za stejnou práci nabízena nižší mzda, než u stejných prací na plný úvazek.

Sociální a zdravotní pojištění

  • Sociální a zdravotní pojištění nese další diskriminaci tohoto druhu prací. Pracujete-li na částečný úvazek a nemáte-li další příjem, pak vždy platíte minimální odvod sociálního i zdravotního pojištění, ač byste měli platit alikvotně třeba jen polovinu minimálního odvodu.

Výhody zkráceného pracovního úvazku

  • Jak je zjevné, je výhod zkráceného pracovního poměru v ČR poměrně málo. Přesto ale jsou. U zaměstnavatele jde o získání kvalitních a loajálních pracovníků, zvýšení pružnosti reakce na trh, zvýšení ziskovosti a zlepšení dobrého jména společnosti.
  • U zaměstnanců jde hlavně o flexibilitu pracovníků, jejich mobilitu, svobodu a možnost postarat se o blízké. A to se počítá. Zejména u aktivních lidí. A protože v ČR je hodně chytrých a aktivních lidí, tak se zájem o zkrácený pracovní poměr i nadále zvyšuje. I přes „nezájem“ státu. A to je dobře. Češi jsou prostě cool.

Jak na zkrácený úvazek?

Jistě se tedy ptáte, co s tím. Jak se vyvarovat chyb a jak se nenechat ošidit. Zaměstnavatelé dělají chyby při zkrácených pracovních poměrech velmi často, a z našich zkušeností můžeme konstatovat, že téměř vždy neúmyslně. Přitom nabídka zkrácených pracovních poměrů zvýší jejich nabídkové portfolio a umožní získat velmi kvalitní zaměstnance, kteří budou navíc nadprůměrně loajální.

Práce na částečný úvazek je v průměru efektivnější a umožní zaměstnavatelům optimalizovat náklady i zisky. Proto nabízíme pro zaměstnavatele semináře, kde se dozví, jak se vyvarovat chyb při zkrácených úvazcích, čímž ve finále zvýší svoji rentabilitu i goodwill:

Reference