Osobnostní diagnostika

10. 1. 2018

 

Využijte on-line osobnostní diagnostiku světové kvality – osobnostní dotazník Bridge Personality!

Spojení klasického osobnostního testování a moderního on-line světa. Rychlá a flexibilní metoda testování v hektickém světě.

 

Osobnostní diagnostika

Jak můžete diagnostiku využít?

Cílenější a úspěšnější hledání nebo výběr zaměstnanců:

 • Zjistíte, jak je kandidát vhodný na danou pozici ve vaší firmě.
 • Při použití dotazníku výrazně zrychlíte výběrový proces.
 • Vybraní kandidáti budou vhodnější na vámi hledanou pozici.

Osobnostní diagnostika - typy pro použitíTypy pro použití:

Nemůžete se rozhodnout mezi dvěma kandidáty.
Potřebujete zjistit konkrétní schopnosti – kompetence při obsazování pracovní pozice.
Nejste si jistí výběrem.
Něco vám prostě nesedí.

Konkrétně zaměřený rozvoj zaměstnanců nebo celých týmů:

 • Na základě výsledku diagnostiky lépe a rychleji nastavíte zařazení vašich lidí do pracovních týmů.
 • Také lépe a rychleji nastavíte další rozvojová školení.
 • Školení a koučink vašich pracovníků budou cíleně zaměřená.

Osobnostní diagnostika - typy pro použitíTypy pro použití:

Chcete školit vaše zaměstnance a nejste si jistí v čem.
Vaši zaměstnanci prošli řadou školení bez efektu a nevidíte konkrétní zlepšení.
Identifikace silných a slabých stránek.
Využití v rámci development centra.

Výrazný profesní, vzdělávací a osobnostní růst jednotlivců:

 • Nové informace z diagnostiky využijete pro růst osobní, kariérní i prostě lidský.
 • Zlepší se vaše vztahy i to, jak se na vás dívají ostatní.

Osobnostní diagnostika - typy pro použitíTypy pro použití:

Rozvoj talentů.
Práce s vyhraněnými odborníky.
Rozvoj měkkých dovedností.

 

Cena testování a typy výstupů (zpráv):

Extended (rozšířená zpráva)

 • Komplexní přehled o osobnostní struktuře, osobnostním typu a klíčových osobnostních předpokladů dle modelu „Big 5“ a MBTI
 • 3 500 Kč
 • Příklad rozšířené zprávy (pdf)

Short (stručná zpráva)

Sales (obchodní potenciál)

Další informace k cenám:

 • Cena obsahuje vlastní on-line testování a výstup v pdf.
 • Cena interpretace testu při současném objednání s testováním 1 500 Kč/hod.
 • Cena interpretace testu při pozdějším objednání 1 950 Kč/hod.
 • Ceny jsou uvedené bez DPH.

Výhody testování:

Vychází z dlouholetého výzkumu i praxe:

 • Posuzuje osobnost jedince např. podle faktorového „Big Five“ modelu, podle Jungovských osobnostních typů.

Odolný vůči úmyslnému zkreslení a lžím:

 • Použitý mechanismus umožňuje rozpoznat, které odpovědi se respondent snažil zkreslit nebo upravit tak, aby odpovídaly přepokládanému očekávání či chtěnému profilu.

Srozumitelné výstupy a široká použitelnost:

 • Na všech úrovních firmy, od ředitele po pracovníky ve výrobě.
 • Jeden nástroj pro výběr, rozvoj a koučování zaměstnanců.
 • Velmi pokročilý a zároveň jednoduchý systém on-line testování.
 • Různé varianty jasných a srozumitelných výstupních zpráv.
 • Dostupnost v dalších jazycích – aj, nl.

Jak to celé probíhá?

Testování probíhá on-line a výstupy jsou v elektronické formě s možností tisku.

 1. Kontaktujte nás emailem nebo telefonicky (773 773 953 – Mgr. Tereza Janečková, 773 773 948 – Mgr. Sylvie Holáňová).
 2. Personalistka KRC TEAMu s vámi probere vaši konkrétní představu a potřebu (kolik lidí, jaká pozice, účel testování, kontaktní údaje).
 3. Na základě vaší objednávky vám vystavíme zálohou fakturu.
 4. Každý testovaný respondent obdrží emailem z KRC TEAMu pozvánku k vyplnění dotazníku se všemi potřebnými údaji k vyplnění.
  Na webovém portálu vyplníte testy a dotazníky, které vám byly přiděleny. Vyplňování zabere cca 45 – 60 min.
 5. Následně si personalistka KRC TEAMu s vámi domluví termín konzultace.
 6. Na konzultaci obdržíte výsledek testu, který s vámi podrobně projde.
 7. Konzultace může probíhat osobně nebo telefonicky dle dohody.

Máte zájem o zaslání dalších informací? Napiště nám vaši otázku, bude vás kontaktovat.

Email: holanova@krcteam.cz

Co dělat při ztrátě zaměstnání?

Reference