Osobnostní diagnostika pro obchodníky

13. 3. 2018

 

Podívejte se na vašim obchodníkům do hlavy …

Osobnostní diagnostika pro obchodníky, KRC TEAM Obchodníkům a jejich motivaci je někdy těžké porozumět. Máme jakousi představu, co je motivuje, jaký typ obchodu je pro ně vhodný, kde by se měli zlepšovat, ale pak překvapeně zjišťujeme, že to nějak nefunguje. Obchodníkům do hlavy stejně nevidíme, ať se snažíme sebevíc.

Rozdělení obchodníků do kategorií špatný/dobrý nefunguje. Pak dochází pouze k tomu, že se pořád dokola hledají obchodníci, abychom následně zjistili to samé. Obchodník má plnit krátkodobé nebo dlouhodobé obchodní plány, a pokud se to neděje, víme proč? Nebylo by lepší zjistit, v jaké fázi obchodu selhává a následně ho smysluplně rozvíjet tak, aby začal plnit to, co se od něj očekává?

Cílem osobnostní diagnostiky Bridge Personality – Sales Report je pochopit a porozumět silným a slabým stránkám obchodníka a jeho osobnímu postoji k různým typům obchodu. V širším pohledu můžete zjistit, z jakých typů obchodníků máte poskládaný váš tým a systematicky s nimi pracovat tak, aby obchodovali úspěšněji.

Další velmi důležitý dopad může mít diagnostika na samotného obchodníka, pokud zjistí jak na sobě pracovat a na co se zaměřit. Je velmi těžké se zlepšovat, pokud si sám neumím uvědomit své slabé stránky.

Co se tedy o vašich obchodnících dozvíte?

6 kroků obchodního procesuČtyři typy obchodníků - příklad výstupuJaký je jejich základní obchodní typ:

 • Lovec – tato škála nám ukazuje, jakou má obchodník proaktivitu při kontaktování potencionálních zákazníků, jestli vyčkává při kontaktování klientů nebo aktivně zvedá telefon a komunikuje se zákazníky a jakou má energii při získávání zakázek oproti jiným obchodníkům.
 • Konzultant – tato škála nám ukazuje, jestli umí obchodník navrhovat řešení klientům na míru, zda zaujímá roli poradce a stává se tzv. koučem (poradcem) pro klienty tak, aby se vydali správným směrem. Dále nám škála sleduje, jestli se obchodník snaží porozumět businessu klienta a být pro něj rovnocenným partnerem.
 • Farmář – tato škála nám ukazuje do jaké míry vnímá obchodník spokojenost či nespokojenost klienta a určuje nám jestli obchodník ví jaké má klient potřeby a chápe je. Dále sledujeme míru toho, jak obchodník pěstuje a udržuje vztahy se svými klienty.
 • Vyjednávač – tato škála nám ukazuje, do jaké míry je obchodník přesvědčivý při prezentaci služeb, produktů či svého řešení a zda nachází výhodná řešení pro obě strany. Dále nám pak ukazuje, jestli obchodník mí zaujmout při vyjednávání kritický postoj k získaným informacím a tím si vytvořit pevné rozhodovací stanovisko.

Jak přistupuje obchodník k jednotlivým fázím obchodního procesu:

 • Plánování a příprava
 • Budování kontaktu
 • Budování potřeby
 • Prezentování možností
 • Uzavírání obchodu
 • Řízení vztahu s klienty

Příklady použití diagnostiky:

 • Jako doplněk při výběrových řízeních
 • Jako informace, jak efektivně zlepšovat a rozvíjet obchodníka
 • Jako zpětná vazba při hodnocení

Cena a příklad výstupu:

 • Testování probíhá on-line s následnou konzultací s certifikovaným personalistou.
 • Cena obsahuje vlastní on-line testování a výstup v pdf – přehlednou informaci o obchodním (prodejním) typu obchodníka
 • 1 800 Kč bez DPH/ jeden report
 • Cena interpretace testu při současném objednání s testováním 1 500 Kč/hod.
 • Cena interpretace testu při pozdějším objednání 1 950 Kč/hod.
 • Příklad reportu (pdf)

Máte další otázky?

Kontaktujte nás emailem nebo telefonicky (773 773 953 – Mgr. Tereza Janečková, 773 773 948 – Mgr. Sylvie Holáňová).

Kompletní informace o diagnostice Bridge Personality a jejím využití

Tréniky/semináře pro obchodníky v KRC TEAM

Chcete otestovat vaše obchodníky?

 

Reference