Metody používané při hledání zaměstnanců

Osobnostní diagnostika

Assessment centrum (AC)

 • Skupinový výběr zaměstnanců, který využívá souboru diagnostických metod a předem simulovaných situací a poskytuje tak komplexní výsledky a objektivní pohled na vybírané zaměstnance.
 • Vždy připraveno na míru konkrétní potřebě zákazníka.
 • Možné využítí pro interní výběrová řízení.
 • Metoda je ideální pro výběr obchodníků.
 • Zúčastňuje se větší počet hodnotitelů, což snižuje subjektivitu výsledného hodnocení.
 • Kandidáti procházejí různými typy diagnostických metod, zvyšuje se tím spolehlivost výsledků.
 • Kandidáty je možno sledovat v interakci s dalšími osobami, dá se tedy hodnotit i schopnost týmové práceZ ekonomického hlediska je třeba vyzdvihnout časovou úsporu (jednotliví manažeři se mohou účastnit jednoho AC místo mnoha pohovorů).

Executive search – přímé oslovování vhodných kandidátů

 • Executive search je způsob, jak vyhledat zkušené pracovníky na manažerská místa – například na posty generálních ředitelů nebo ředitelů oddělení, případně na jiné vysoce specializované pozice ve vaší společnosti.
 • Cílené zmapování trhu s požadovanými odborníky a vyhledání výkonných pracovníků například u oborově blízkých společností.
 • Služba je určena především k vyhledání pracovníků do středního a vrcholového managementu nebo při hledání úzce profilovaných pozic, které jsou na pracovním trhu vzácné.
 • Tuto službu je také možné využít při oslovení uchazeče od přímé konkurenční společnosti.

Reference