Jak správně napsat životopis?

4. 1. 2018

Skoro nerudovská otázka, že? Jak na životopis a kam pak s ním?

Jak správně napsat CV?Životopis neboli curriculum vitae (CV) je prostředkem prvního kontaktu mezi společností nabízející pracovní pozici a uchazečem. Životopis proto musí zaujmout. Ale jak?

Vkládat do životopisu vtipné fotky z oslavy Vašich narozenin jistě nebude to pravé ořechové. Ale jak udělat životopis zajímavý? Jak ho napsat, pokud pracujete třeba 20 let na jedné pozici a nemáte moc široké vzdělání? Lze i pak zaujmout zaměstnavatele?

Máme pro Vás možná překvapivou informaci. Většina lidí se bojí nezaměstnanosti. Ale zcela zbytečně. Věřte nám, víme, o čem mluvíme. Každý člověk ochotný pracovat, má šanci sehnat práci, která ho bezpečně uživí a bude ho většinou i bavit.
Prvním krokem je ale potřeba přestat se bát a získat povědomí o možných pracovních pozicích. A k tomu je potřeba se někde dotázat, ideálně u personální agentury.
Začnete tím, že personální agentuře nebo přímo potencionálnímu zaměstnavateli pošlete email se svým životopisem.

 

Jak by tedy měl životopis vypadat?

 • Životopis by měl být krátký, max. na tři strany.
 • Měl by být přehledný.
 • Měl by obsahovat strukturované kontaktní údaje s fotkou, přehled dosaženého vzdělání a případných absolvovaných kurzů, školení a certifikátů, přehled praxe a ostatní dovednosti (jazyky, práce na PC, řidičské průkazy, koníčky).
 • Nesnažte se vyjadřovat příliš složitě, zaměřte se na srozumitelnost.
 • Datumy uvádějte ve formátu měsíc/rok.
 • Jednotlivé události seřaďte chronologicky od nejnovějších k nejstarším.

Co by měl životopis obsahovat?

Kontaktní údaje:

 • Jméno a příjmení, tituly, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa – vždy uveďte adresu trvalého bydliště. Pokud žádáte o práci v jiném městě, uvádějte také adresu přechodného bydliště. Telefon – uveďte telefonní číslo, na kterém budete k zastižení. E-mailová adresa – důležitý údaj (v žádném případě neuvádějte pracovní email).
  Fotografie, pokud možno aktuální, pasová, s obličejem a barevná.

Vzdělání:

 • Uveďte údaje o vzdělání (doktorandské studium, vysoká škola, střední škola). Uvádějte časové údaje – od kdy do kdy jste studovali, název a sídlo školy, kde jste studovali, obor, způsob ukončení školy (státní zkouška, maturitní zkouška, atp.). Základní školu neuvádějte, pokud jste dosáhli vyššího vzdělání.

Další vzdělávání a kurzy:

 • Uveďte všechny rekvalifikace, absolvované kurzy, školení a podobně. Opět uvádějte časové údaje odkdy dokdy, přesný název kurzu či rekvalifikace, název vzdělávací instituce, místo školení.

Pracovní zkušenosti:

 • Opět začněte od nejnovějších údajů. Zaměstnavatele totiž obvykle zajímá hlavně současný stav a pak několik let dozadu. Nejvíce prostoru dejte poslednímu zaměstnání. Zaměstnavatele více zajímají současné zkušenosti než znalosti získané ve vašich pracovních začátcích.
 • Pokud jste během studia absolvovali studijní pobyt nebo pracovali při studiu, určitě to v životopise uveďte.Je třeba uvést, od kdy do kdy zaměstnání trvalo, název zaměstnavatele, místo a název pozice. Název pozice obvykle bývá dost všeobecný a zaměstnavatel si nemusí umět přesně představit, jaké byly vaše povinnosti. Proto také stručně uveďte náplň práce – okruh pracovních úloh, kompetence, nejdůležitější projekty, které jste řídili.
 • Pokud jste v jedné firmě pracovali na několika pracovních pozicích, uveďte nejprve firmu a pod ni pracovní pozice seřazené chronologicky od nejnovější pozice k té nejstarší. V této části se uvádí i mateřská dovolená nebo evidence na úřadu práce.
 • Pokud řešíte zásadní změnu pracovního místa (přestup do jiné oboru apod.), napiště nám o tom do motivačního dopisu.

Jazykové znalosti:

 • Důležité je uvést, jaký jazyk ovládáte a na jaké úrovni včetně získaných certifikátů. Je vhodné uvést aktuální stupeň znalosti daného jazyka: pasivní, slovem a písmem, aktivní komunikace, odborná terminologie, překladatelská úroveň, mateřský jazyk apod.

Další schopnosti a dovednosti:

 • V tomto oddíle se uvádějí údaje týkající se následujících oblastí: Řidičský průkaz – skupina. Ovládání PC – uveďte všechny PC programy, které ovládáte, i s příslušnou úrovní (základní znalost, uživatelská znalost, administrátorská úroveň). Ekonomické znalosti – ovládáte-li účetnictví, vedení pokladny či personalistiku, uveďte to v této části.

Zájmy:

 • Vaše zájmy napovídají hodně o vaší povaze. Nebojte se více rozepsat Vaše oblíbené aktivity.

Reference:

 • Je užitečné, když můžete uvést kontakt na osoby, které o vás mohou podat reference. Někteří zaměstnavatelé to doslova vyžadují. Pokud tuto rubriku můžete vyplnit, je to bod pro vás.

Jak správně napsat cv? Tipy a triky dle KRC TEAM.Další tipy pro psaní životopisu:

 • Dbejte na estetickou úpravu.
 • Životopis napište přehledně, tak abyste zajistili rychlé čtení a orientaci v něm.
 • Maximální délka životopisu jsou tři strany.
 • Pokud je rozsah vašeho životopisu větší (například proto, že jste absolvovali 15 školení), přesuňte údaje do příloh nebo vyberte ty nejzajímavější s ohledem na výběrové řízení.
 • Životopis posílejte e-mailem, používejte formáty jako jsou doc, pdf aj., které nezpůsobí problémy při otvírání.
 • Pokud připojujete fotografii, měla by být v pravém nebo levém horním rohu. Obvykle se posílají fotografie rozměrů shodných s fotografiemi na občanský průkaz či pas. Není vhodné posílat fotografie z oslav či společenských akcí.

Pracovní pohovor a příprava na něj

Volná pracovní místa v nabídce KRC TEAM

Zajímavé vzory životopisů najdete zde

Reference