HR služby

HR služby a jejich outsourcingHR služby a jejich outsourcing

Zatímco se nikdo nepozastavuje nad outsourcingem IT služeb nebo účetnictví, tak v HR se tento model využívá jen zřídka. Pokud společnost nemá svého vlastního personalistu nebo celé oddělení, což se týká převážně větších společností, tak ve firmách do 50 zaměstnanců se o lidi starají jen manažeři oddělení, případně asistentky a další zaměstnanci.

Systematická práce s lidskými zdroji často chybí. Přitom právě lidé jsou zdrojem úspěchu každé firmy a systematická práce s lidskými zdroji zajistí jejich loajalitu a trvale vysoký výkon.

Pokud plánujete nábor většího množství zaměstnanců, nastavení systému vzdělávání a kariérních plánů, popsání jednotlivých pracovních pozic a organizační struktury, vytvoření HR oddělení atd., pak je outsourcing HR vhodný právě pro vás.

Výhody outsourcingu:

 • flexibilní řízení lidských zdrojů,
 • netřeba trvale dalšího zaměstnance,
 • možné krátkodobé využití při větších náborových akcích, např. při budování obchodního týmu,
 • umožní manažerům soustředit se na klíčové úkoly,
 • kvalifikovaný pohled odborníka zvenčí nezatížený vnitřními vztahy,
 • snížení nákladů při dlouhodobé spolupráci s personální agenturou,
 • nové know-how pro společnost,
 • ideální model spolupráce pro rychle rostoucí firmy kdy je konečným cílem vytvoření personálních procesů a vybudování personálního oddělení

Možnosti HR služeb:

Vyhledávání a výběr zaměstnanců:

 • inzerce na placených i neplacených mediích, sociálních sítích, webech …,
 • vyhledávání kandidátů v různých databázích,
 • organizace a realizace pohovorů,
 • hodnocení kandidátů,
 • zjišťování referencí kandidátů,
 • možnost využití on-line psychodiagnostiky Bridge Personality,
 • Assessment centrum (AC) v případě většího počtu kandidátů.

Nábor a adaptační proces nových zaměstnanců:

 • vytvoření pracovní smlouvy,
 • podpis smlouvy se zaměstnancem,
 • tvorba a nastavení adaptačních plánů a jejich kontrola.

Organizační struktura:

 • tvorba organizační struktury,
 • popisy pracovních míst,
 • kompetenční model.

Periodická hodnocení zaměstnanců:

 • revize stávajících procesů hodnocení zaměstnanců,
 • vytvoření systému hodnocení zaměstnanců,
 • vytvoření hodnotících formulářů,
 • zaškolení manažerů pro realizace pohovorů,
 • zpětná vazba po vyhodnocení pro vedení společnosti.

Systém vzdělávání:

 • tvorba koncepce vzdělávání podle jednotlivých pracovních pozic,
 • propojení požadavků vyplývající z pravidelných hodnocení,
 • organizace vzdělávání.

Práce s talenty, trainee program:

 • tvorba strategie,
 • vzdělávací plán a vyhodnocení.

HR marketing:

 • vytvoření HR marketingové strategie a plánu včetně rozpočtu,
 • tvorba kariérních stránek,
 • náborové kampaně,
 • vytvoření standardu pro tvorbu inzerátů on-line,
 • propojení na firemní brand,
 • zaškolení zaměstnanců na procesy HR marketingu.

Cena HR služeb:

 

Nabídka tréninků a seminářů v KRC TEAMu

Reference