Co znamená typologie MBTI?

24. 6. 2019

Typologie MBTIMBTI neboli Myers-Briggs Type Indicator

Typologie osobnosti, která vychází z práce K. G. Junga a je upravena jeho následkovníky I. Myersovou a C. Briggsovou. Od 80. let minulého století je MBTI jeden z nejpoužívanějších osobnostních dotazníků v Evropě a USA.

MBTI je často je používaná jako typologie pro manažery, ale může být použita pro každého, kdo chce více poznat sám sebe, tj. nalézt svůj vlastní typ nebo se naučit rozpoznávat různé typy lidí, lépe s nimi vycházet, komunikovat nebo zvýšit svůj vliv na druhé a využívat odlišností pro lepší fungování týmu nebo celé firmy. Typ osobnosti se zjišťuje na základě vyplnění dotazníku s různými otázkami a jeho následným odborným vyhodnocením a detailním popisem.

Není žádný „dobrý“ ani „špatný“ typ, všechny typy jsou „správné“

  • Typ osobnosti je soubor předpokladů a preferencí, nesouvisí se znalostmi, návyky, schopnostmi a morálními vlastnostmi.
  • Typ není naším „osudem“, všichni jsme schopni nějak zvládnout všechny funkce.
  • Dotazník vám pomůže zjistit váš typ, avšak nejlépe poznáte vlastní typ sami.
  • Přizpůsobením komunikace typům druhých lidí získáte sympatie, vliv.
  • Hladkou spolupráci, lepší výsledky a s nimi i spokojenost.

 

Chcete zjistit jaký jste „typ“ a jak toho využít? Přehlaste se na seminář v KRC TEAM a dozvíte se více.

Další článek na našem webu: 3 tajemství, jak si udržet dobré zaměstnance

Reference