KRC Team - recruitment, vzdělávání, obchod, #KRCTeam

Semináře

Profese stavbyvedoucí

Funkční a zisková stavba? Jen s kvalitním stavbyvedoucím!

Dovednosti pro manažery26. 2. 2019-27. 2. 2019

Stavbyvedoucí. Řízení stavby je hlavně na něm. Rozhoduje o zisku či ztrátě stavební společnosti. Odměňuje montéry, kontroluje provádění stavby, plánuje a řídí subdodavatele, technicky vede stavbu. Harmonogram stavby je a jeho dodržení je jeho odpovědností. Je středním managementem stavební společnosti. A přece se mu mnohde nedostává podpory. Jak pomoci stavbyvedoucímu a tím i vaší stavební společnosti k zisku? Jak jednat s investorem? Jak získat vícepráce? To vše se dozvíte na tomto semináři.
Více informací

Obchodní dovednosti s Tomášem Maxem Adamem

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Dovednosti pro manažery Dovednosti pro obchodníky27. 3. 2019-28. 3. 2019

Představení semináře: Projdete si krok po kroku prodejní proces od hledání a získání klienta až po jeho finální ANO. Budete mít prostor si vypilovat představení seb a svého produktu. Naučíte se jak klientovi klást otázky, naslouchat mu s cílem se dozvědět, ne jen naslepo prezentovat své doměnky. Rozlišíte jeho požadavky od skutečných potřeb a vytvoříte nabídku, které neodolá. Přijmete jeho právo klást námitky a naučíte se, jak je s úsměvem zdolat. A díky nahrávkám získáte okamžitou odezvu. Není nad to vidět v akci sám sebe. Nejde o techniku, ale o přístup.
Více informací

Reference