Projekty na míru

Interní vzdělávací programy

V případě Vašeho požadavku jsme připraveni vytvořit a realizovat vzdělávací plán přizpůsobený Vašim potřebám. Na základě výsledku bezplatné konzultace a personálního auditu pro Vás sestavíme dlouhodobou koncepci vzdělávání s ohledem na Vaše specifické požadavky (tematické okruhy, počet absolventů, místo realizace kurzů a jejich forma).

více zde...


Teambuilding

S našimi klienty společně kultivujeme návyk učit se životem - prožíváním. Vycházíme z faktu, že si člověk zapamatuje nejvíce z toho, co opravdu vykoná či prožije (až 80%), méně z toho, co vidí (50%) nebo slyší (20%).

Stavíme účastníky do situací, které jsou pro ně výzvou a probíhají z větší části v přírodním prostředí, kde se člověk chová přirozeně a používá stejné vzorce chování jako v každodenním životě. Tím jim nabízíme prožitky, které jsou dále zpracovávány za pomoci správně vedené reflexe.

více zde...

 


 
KRC TEAM, s.r.o, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2 - Nové Město, tel., fax: +420 225 570 300, email: krc@krcteam.cz tvorba webových stránek